Menu

[กบช.] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2562 

เอกสารแนบ