Menu

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ปช.ทบ.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สปช.ทบ. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ปช.ทบ. ระหว่าง พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์ ปลัดบัญชีทหารบก (ท่านเดิม) และ พล.ต. นพดล ชั้นประดับ (ท่านใหม่)