Menu

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณสนามหญ้า บก.ทบ. เป็นสถานที่สอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 63 และวันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 63