Menu

“แก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน สร้างแนวป้องกันไฟ”

 

                         

“แก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน สร้างแนวป้องกันไฟ”   

                    โดยชุดรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 300 คน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน รวมถึงทำแนวป้องกันและชิงเผา ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว บ.วังม่วง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่