Menu

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง บันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก พร้อมด้วยภริยา บันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 6 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร