Menu

การบรรยายให้ความรู้ให้กับกำลังพล สปช.ทบ. ในหัวข้อ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน”

การบรรยายให้ความรู้ให้กับกำลังพล สปช.ทบ. ในหัวข้อ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการป้องกัน” เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ. โดย พ.ต.ฐานวัฒน์ วงษ์สุวรรณ และ น.ส.ฑิฆัมพร เส่งเจริญ เป็นวิทยากร