พิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

พิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับชุมชนวัดโสมนัส


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.