พิธีปิดหลักสูตรการศึกษาเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 40

พล.ต.ไพบูลย์ คุ้มกลิ่นวงษ์ ผอ.สบท.สปช.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรการศึกษาเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 40 ณ รร.กง.กง.ทบ.


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.