ผบ.ทบ. ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาของกองทัพบก

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิศาสตร์ ผบ.ทบ. ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาของกองทัพบก โดยกำลังพลใน บก.ทบ. และ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.