สัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ สปช.ทบ. 4.0

พล.ท.กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์ ปช.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการทรัพยากรในบริบท สปช.ทบ. 4.0


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.