งานวันสถาปนา สตน.ทบ. ประจำปี 2561

พล.ท.กิตติทัศน์ เปี่ยมสุวรรณ์ ปช.ทบ. งานวันสถาปนา สตน.ทบ. ประจำปี 2561