พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 39

พล.ต.พงศ์พันธ์ ตรีวิมล ผอ.สบท.สปช.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรเสมียนงบประมาณ รุ่นที่ 39 ณ รร.กง.กง.ทบ.


COPYRIGHT © 2018 OFFICE OF THE ARMY COMPTROLLER. ALL RIGHTS RESERVED.