พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

วัน / เดือน / ปี: 
จันทร์, 4 ธันวาคม, 2017

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บก.ทบ.