การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ นขต.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2557

AttachmentSize
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ-นขต.ทบ.ประจำปีงบประมาณ-2557.pdf922.57 KB
programpmqa53dept281009.xls1008 KB
คู่มือการอธิบายตัวชี้วัด.pdf12.61 MB
ตารางสรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ-ปี-57-นขต.ทบ.แบบรายงาน-1.doc72.5 KB
แบบฟอร์มแผนเพิ่มประสิทธิภาพ-8.1.xls44.5 KB
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติราชการ-นขต.ทบ.ปี57-ขั้นตอนการดำเนินงาน-แบบรายงาน-3.doc91 KB
แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติราชการ-นขต.ทบ.ปี57-เชิงปริมาณ-แบบรายงาน-2.doc91 KB
แผนพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ-2557-7.2.doc33.5 KB
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ-ปี-57-แบบฟอร์ม-หมวด-p-นขต.ทบ..doc61 KB
รายละเอียดตัวชี้วัด-นขต.ทบ.ปี-57.doc233.5 KB
ตัวอย่างคำรับรอง-นขต.ทบ.ปี57.doc76 KB
แบบฟอร์มคำรับรอง-นขต.ทบ.ปี57-ตัวจริง.doc75 KB