Menu

:: กิจกรรมเด่น ::

กิจกรรม สปช.ทบ. ที่ผ่านมา

ข่าวสาร สปช.ทบ.

<< เลือกเอกสารจากกอง >>

[กบช.] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศองค์การสหประชาชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้รับตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงกา…

[กบช.] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศ…

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหาม…