วางพวงมาลา งานวันกองทัพไทย 2561

วัน / เดือน / ปี: 
พฤหัสบดี, 18 มกราคม, 2018

วางพวงมาลา งานวันกองทัพไทย 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ