พิธีเปิดหลักสูตร เสมียนงบประมาณ รุ่น 38

วัน / เดือน / ปี: 
ศุกร์, 8 ธันวาคม, 2017

พิธีเปิดหลักสูตร เสมียนงบประมาณ รุ่น 38 ณ รร.กง.กง.ทบ.