ขออภัยในความไม่สะดวก !
ปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อย้ายระบบ

หากท่านต้องการไฟล์เอกสาร โปรดติดต่อ นขต.ทบ. โดยตรง ดังนี้


กองธุรการ โทร.ทบ. 98500 | กองจัดการ โทร.ทบ. 98550
กองการสำรวจและจัดหน่วย โทร.ทบ. 98540 | กองบริหารระบบสารสนเทศ โทร.ทบ. 98700

สำนักบริหารงบประมาณ

กองงบประมาณ โทร.ทบ. 98560 | กองบัญชี โทร.ทบ. 98570
กองตรวจสอบและวิเคราะห์ โทร.ทบ. 98600

สำนักบริหารทรัพยากร

กองบริหารทรัพยากร โทร.ทบ. 98520 | กองแผนพัฒนาระบบราชการ โทร.ทบ. 98745
กองประเมินผลการปฏิบัติราชการ โทร.ทบ. 98673

© 2018 Office of the Army Comptroller. All rights reserved | Design by W3layouts